PHP Developer

Information Thank you for your interest in our offer. Please fill out the form below.
Personal information
*
*
*
*
Current employment
*
*
Curriculum Vitae Please upload your CV.
*
CV
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB. *
Upload more files
Financial expectations What are your financial expectations (net) ?
*

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy przesyłasz do nas swoje CV.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, Polska (“Miquido” lub “My”).

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:

- pocztą – na adres Zabłocie 43a,30-701 Kraków, Polska,

- mailowo - careers@miquido.com

 

Dane osobowe Kandydatów

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które nam prześlesz w celu:

- przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz aktualnie udział – w oparciu o niezbędność przetwarzania tych danych na Twoje żądanie w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy z Miquido,

- informowania Cię o przyszłych ofertach pracy oraz skontaktowania się z Tobą w przyszłości i przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacyjnych – w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę,

- dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych.

 

Dla celów wskazanych powyżej będą przetwarzane następujące Twoje dane: imię, nazwisko, pozycja, na którą aplikujesz, informacja jak Nas znalazłeś, data i godzina przesłania nam Twojej aplikacji, a także inne dane, które zawrzesz w swoim CV lub przekażesz nam w trakcie rekrutacji. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę lub inny instrument prawny, a także innym podmiotom powiązanym z Miquido (np. spółce matce) w oparciu o prawnie uzasadniony interes Miquido.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

- od dnia ich doręczenia do czasu zakończenia weryfikowania Twojej aplikacji oraz poinformowania Cię o wyniku tego procesu, nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego – w przypadku, gdy nie udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzanie dla innych procesów rekrutacyjnych,

- od dnia ich doręczenia przez kolejne 3 lata lub do chwili wycofania zgody – jeżeli udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzania dla innych procesów rekrutacyjnych,

- od zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń – wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia tych roszczeń. 

 

Masz prawo:

-żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie – wycofanie zgody nie będzie wpływać na przetwarzanie do czasu jej wycofania,

- w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi oraz

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj się z Nami w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Miquido.